Czym jest coaching?

Napisany przez dnia 2 stycznia 2019

Chciał bym kupić sobie adidasy, a najbardziej podobają mi się te Nike. Tego typu zdanie teoretycznie pozbawione sensu, każdy zrozumie i nikt nie będzie się śmiał lub dziwił. Słowo adidas, przyjęło się używać jako synonim obuwia sportowego do biegania.

Trochę podobnie jest z coachingiem. Coaching to bardzo sprecyzowana metodologia pracy z klientem biznesowym, opierająca się na jego zasobach i celach. Jednak w związku z tym, że po angielsku słowo coach znaczy po prostu trener. A większość trenerów biznesu, pracuje również coachingowo, przyjęło się każdego kto pracuje nad rozwojem kompetencji miękkich takich jak przywództwo, komunikacja, sprzedaż, motywacja, w biznesie nazywać coachem. I nie będę tutaj silił się na poprawność polityczną, (mam nadzieję, że wszyscy certyfikowani coachowie zajmujący się tylko coachingiem mi to wybaczą), i opisze tutaj wszystkie typy pracy rozwojowej którą nazywamy coachingiem rozwojowym.

  1. To może zacznijmy od samego coachingu. Jest to praca najczęściej 1:1 klienta i coacha. Coach biznesu pomaga klientowi uporządkować cele biznesowe, w oparciu o własne zasoby klienta. Coach nie jest mentorem, wręcz nie powinien proponować żadnych rozwiązań. Cała praca ma być oparta na pomocy klientowi w uporządkowaniu priorytetów. Coach może nie znać branży klienta. Nie być specjalistą od zarządzania, jeżeli mówimy o coachingu menadżerskim. Ma tylko pomóc klientowi ustalić priorytety, na podstawie posiadanych przez klienta zasobów. Coaching może być zawężony do specjalności klienta. Czyli może być coaching menadżerski, coaching sprzedażowy, coaching motywacyjny, może być też dość ogólny coaching rozwojowy, skupiający się na wyborze ścieżki kariery i zadań niezbędnych do realizacji wizji rozwoju klienta. Najważniejsze założenie jest takie że coach pomaga klientowi w sprecyzowaniu celów nie ingerując w to co klient przyjmie sobie za cel, nie dyskutując z wartościami i priorytetami klienta.coaching motywacyjny
  2. Coraz mocniej rozwija się również coaching zespołowy, który ma podobne założenia jak coaching personalny. Czyli Coach ma za zadanie rozwinąć organizację w ramach jej zasobów i posiadanej już wiedzy. Wszystkie założenia są bardzo podobne do coachingu indywidualnego, z tą tylko różnicą, że coach pracujący z zespołem, używa innych narzędzi. Najczęściej gir i zadań zespołowych omawianych po zakończeniu ćwiczenia. Na podstawie tego omówienia, grupa ma rozwinąć jąkać umiejętność lub ustalić plan realizacji celu, który chce zrealizować. Coaching zespołowy bardzo przypomina warsztat, różnice właściwie się zacierają.
  3. Mentoring jest również pracą 1:1. Różnice jest taka, że mentor musi być doświadczonym specjalistą w danej branży. Musi mieć szerokie doświadczenie, żeby pokazać klientowi wiele ścieżek i możliwości, z których zarekomenduje jedną, pasującą klientowi i zbieżną z jego wizją rozwoju.
  4. Szkolenie, to typowy wykład, mający na celu omówienie jakiejś umiejętności oraz wszystkich pobocznych zależności. W trakcie szkolenia grupa powinna być aktywna, odpowiadać na pytania, jednak główną rolę w tym stylu pracy rozwojowej pełni szkoleniowiec, poszerzający horyzonty uczestników. Dzielący się wiedzą w ciekawy i plastyczny sposób. Opowiadając historie, angażując w dyskusję. Używając wizualizacji w postaci slajdów, filmów, rysując grafiki pomagające w umocnieniu skojarzeń.
  5. Warsztat lub trening. W tym stylu pracy, trener biznesu ma na celu zaangażowanie uczestników w doświadczanie tego co jest głównym tematem warsztatów. Spróbowanie nowych narzędzi. Wypróbowanie różnych opcji rozwiązania danego problemu. W trakcie warsztatu, trener pełni rolę moderatora, który przeprowadza uczestników przez ćwiczenia, pomaga przejść przez wnioskowanie i zaplanowanie zmian, które uczestnicy wprowadzą do własnego życia. Warsztaty które organizuje się najczęściej i które są niezbędnym elementem rozwoju organizacji i jednostek, to warsztaty z komunikacji. Warsztaty sprzedażowe w trakcie których handlowcy ćwiczą pod okiem trenera sprzedaży nabyte w trakcie szkoleń umiejętności.
  6. Mowy motywacyjne. To krótkie formy szkoleniowe, mające formę bardziej monodramu scenicznego, pokazujące jakiś wycinek pracy rozwojowej w ciekawy sposób. Z ciekawostek od kuchni mówcy motywacyjnego: im mowa jest krótsza, tym jest trudniejsza do przygotowania. Im dłuższa, tym bardziej przypomina szkolenie i jest łatwiejsza w zaprojektowaniu.coaching sprzedażowy

Każda z tych technik rozwojowych ma swój cel i miejsce w planie pracy z organizacją. Każda z tych technik, powinna być wykorzystywana w pracy z klientem jakim jest organizacja lub firma. Bez względu czy nazwę siebie coachem, mówcą motywacyjnym, trenerem kompetencji biznesowych, mentorem biznesu, czy szkoleniowcem, każda z tych ról jest częścią mojej pracy. Jako osoba odpowiedzialna za rozwój moich klientów, muszę każdą z tych ról rozumieć i praktykować.

Najczęściej zaczynam jako coach i mentor w trakcie pierwszej rozmowy, kiedy muszę wykazać się zrozumieniem klienta i jego problemów w prowadzeniu biznesu, następnym etapem jest szkolenie, które buduje fundament w postaci struktury informacyjnej, potem przychodzi czas na warsztaty, w trakcie których ćwiczone są umiejętności, nabyte w trakcie szkolenia. Potem przychodzi czas na indywidualną pracę coachingową lub mentorską, z tymi osobami, które są w trakcie głębokich procesów zmiany roli w organizacji, lub potrzebują indywidualnego wsparcia motywacyjnego. W trakcie zdarzają się też mowy motywacyjne dla gróp w trakcie na przykład spotkań integracyjnych.

To wszystko co nazywamy coachingiem, ma jeden wspólny mianownik, a mianowicie przeprowadzenie klienta, przez proces zmiany w taki sposób, żeby było to przyjemne, bezpieczne i ciekawe doświadczenie.Komentarze

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Kontynuuj czytanie


Podaj swój adres e-mail i zapisz się na mój Newsletter, aby zawsze być na bieżąco z nowościami. Miej przewagę nad innymi.