jak wyznaczać cele zawodowe

Jak wyznaczać cele zawodowe? Jak osiągać swoje cele zawodowe?

Jak wyznaczać i osiągać ambitne cele zawodowe? Przeczytaj artykuł i poznaj sposoby na to, jak zamienić wizję w rzeczywistość. Dowiedz się, jakie są metody wyznaczania celów i sprawdź, która z nich pasuje do Twojego etosu pracy.
Spis treści

Cel zawodowy – czy jest Ci potrzebny w rozwoju osobistym i karierze?

W kontekście ludzi i ich kariery, cel zawodowy jest często bardzo ważnym elementem zarówno rozwoju osobistego, jak i sukcesu zawodowego.

Cele zawodowe są istotne z kilku powodów:

 1. Motywacja: określenie celów zawodowych może być źródłem motywacji do ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności.
 2. Kierunek: cele zawodowe pomagają określić, w jakim kierunku chce się podążać w karierze. Pomagają zrozumieć jakie kroki i działania są potrzebne do osiągnięcia sukcesu zawodowego.
 3. Pomiar postępu: cele zawodowe stanowią punkty odniesienia, które pozwalają ocenić postęp w karierze i rozwoju osobistym. Pozwalają określić czy osiągnięto to, co się planowało.
 4. Planowanie kariery: cele zawodowe pomagają w planowaniu długoterminowej kariery. Pomagają określić, jakie kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia są potrzebne do realizacji zamierzonych celów.
 5. Zadowolenie z pracy: określenie celów zawodowych zgodnych z własnymi wartościami i pasjami może wpłynąć na większe zadowolenie z pracy i życia zawodowego.
 6. Zarządzanie czasem i zasobami: cele zawodowe pomagają skoncentrować się na najważniejszych zadaniach i projektach oraz zarządzać swoim czasem i energią w efektywny sposób.

Jak wyznaczać cele zawodowe – dostępne metody

Wyznaczanie celów zawodowych jest kluczowym krokiem w osiągnięciu sukcesu zawodowego i rozwoju kariery. Jak wyznaczać cele zawodowe? Istnieje wiele metod i podejść. Oto kilka z nich: 

Metoda SMART:
SMART to skrót od Specific (konkretne), Measurable (mierzalne), Achievable (osiągalne), Relevant (zgodne z celem), i Time-bound (określone w czasie). Ta metoda polega na formułowaniu celów, które są jasno określone, możliwe do zmierzenia, realistyczne, istotne i mają określony termin wykonania.

Metoda OKR (Objective and Key Results):
Metoda OKR polega na tworzeniu ogólnego celu (Objective) i zestawu kluczowych wskaźników wyników (Key Results), które pomagają określić, czy cel został osiągnięty. Jest to często stosowana metoda w firmach technologicznych, takich jak Google.

Analiza SWOT:
Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) pomaga określić swoje mocne strony, słabe strony, możliwości i zagrożenia w kontekście kariery. Na tej podstawie można wyznaczyć cele, które pomogą wykorzystać mocne strony i pokonać słabe strony.

Metoda Backward Planning:
Ta metoda polega na rozpoczęciu od długoterminowego celu i następnie planowaniu krok po kroku, jakie działania trzeba podjąć, aby go osiągnąć. Jest to szczególnie przydatne, gdy chce się osiągnąć długoterminowe cele kariery.

Metoda „5 x Dlaczego”:
W tej metodzie zadaje się sobie pytanie „Dlaczego?” pięć razy, aby zgłębić przyczyny i motywacje związane z danym celem. Pomaga to zrozumieć, dlaczego dany cel jest ważny i jakie kroki trzeba podjąć, aby go osiągnąć.

Metoda SMARTER:
Rozszerzenie metody SMART o dwa dodatkowe elementy: Evaluated (ocenialne) i Reviewed (przeglądanie). Metoda ta podkreśla znaczenie regularnej oceny i przeglądania postępów w realizacji celu.

Metoda SWOP (Start, Wish, Outcome, Plan):
Ta metoda polega na rozpoczęciu od określenia swojego obecnego stanu (Start), wyrażeniu swoich życzeń i marzeń (Wish), określeniu pożądanego rezultatu (Outcome) i zaplanowaniu działań, które doprowadzą do osiągnięcia celu (Plan).

Metoda kierunkowa (Directional Method):
Ta metoda polega na określeniu kierunku, w jakim chce się podążać w karierze, bez konieczności wyznaczania konkretnych celów. Pomaga to zachować elastyczność i otwartość na nowe możliwości.

Metoda drzewa celów:
W tej metodzie cel główny jest reprezentowany jako korzeń drzewa, a cele pośrednie i działania jako jego gałęzie i liście. Pomaga to zobrazować hierarchię celów i związek między nimi.

jak wyznaczać cele zawodowe

Metoda SMART i cele SMART – sprawdzony sposób na szybki rozwój 

Metoda SMART oraz cele SMART są często uważane za skuteczny sposób na tworzenie konkretnych, osiągalnych i mierzalnych celów, co może przyspieszyć rozwój zawodowy i osobisty. Poniżej znajduje się bardziej szczegółowy opis tej metody oraz zalety, jakie niesie ze sobą wyznaczanie celów SMART:

SMART to skrót od:

 1. Specific (Konkretne): cele powinny być jasno określone i precyzyjne. Warto dokładnie opisać, co chcemy osiągnąć.
 2. Measurable (Mierzalne): cele powinny być sformułowane w taki sposób, aby można było zmierzyć postępy i wyniki. To pozwala na ocenę, czy cel został osiągnięty.
 3. Achievable (Osiągalne): cele powinny być realistyczne i osiągalne w określonym czasie. Niepowtarzalne wyzwania mogą być inspirujące, ale cele muszą być realne do osiągnięcia.
 4. Relevant (Zgodne z celem): cele powinny być zgodne z ogólną wizją lub strategią obraną, by osiągnąć sukces. Nie powinny odwracać uwagi od głównego wątku.
 5. Time-bound (Określone w czasie): cele powinny mieć określony termin realizacji. To pomaga w skupieniu się i zaplanowaniu działań w czasie.

Cele SMART mogą być bardzo skuteczne, ponieważ:

 • Pozwalają na wyraźne określenie, co dokładnie chce się osiągnąć, co ułatwia planowanie działań.
 • Ułatwiają monitorowanie postępów i ocenę, czy dążymy w dobrym kierunku.
 • Motywują, ponieważ konkretne i osiągalne cele są bardziej inspirujące niż ogólnikowe marzenia.
 • Pomagają w zarządzaniu czasem i zasobami, ponieważ mają określony termin wykonania.

Przykład celu zawodowego opisanego metodą SMART

Cel: Zwiększenie mojej umiejętności zarządzania projektami w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

 • Specific (Konkretne): chcę zdobyć konkretne umiejętności w zakresie zarządzania projektami, które pozwolą mi skutecznie kierować projektami w mojej dziedzinie zawodowej.
 • Measurable (Mierzalne): chcę ukończyć co najmniej jeden kurs lub szkolenie z zarządzania projektami oraz zrealizować co najmniej dwa projekty, w których będę pełnił rolę lidera projektu.
 • Achievable (Osiągalne): mam dostęp do różnych kursów online oraz możliwość angażowania się w projekty w mojej firmie. Mam także wsparcie przełożonych i dostęp do zasobów związanych z zarządzaniem projektami.
 • Relevant (Zgodne z celem): posiadanie umiejętności zarządzania projektami jest kluczowe dla mojej kariery i zgodne z moimi długoterminowymi celami zawodowymi.
 • Time-bound (Określone w czasie): chcę osiągnąć ten cel w ciągu 12 miesięcy, rozpoczynając od dzisiaj.

Jak wyznaczać cele zawodowePodsumowanie

Cele mogą być różne. Jedni dążą do zwiększenia sprzedaży, inni do rozwoju firmy, a jeszcze inni do zjednoczenia pracowników w zespole. Niezależnie jaki cel z powyższych stawiasz przed sobą. W ich osiąganiu mogę Ci pomóc. Sprawdź, jak:

Udostępnij:

9 rzeczy, które warto wiedzieć chcąc mądrze i skutecznie sprzedawać

Dlaczego niektórzy sprzedawcy szukają wymówek, podczas gdy inni świętują sukcesy, prowadząc biznes w zgodzie ze swoimi wartościami i osiągając zamierzone wyniki? Poznaj 9 zasad sprzedaży, które pozwolą Ci sprzedawać z głową… i sercem, ale przede wszystkim skutecznie i efektywnie.

Blog

Pigułki wiedzy na blogu

Chcesz się dowiedzieć, jakie nawyki powinien mieć skuteczny sprzedawca na miarę XXI wieku, a może jak dobrać efektywny zespół, realizujący misję firmy? Sprawdź popularne wpisy na blogu.

Każdy wpis jest merytoryczną pigułką wiedzy, którą możesz łatwo zaaplikować w swoim biznesie.

Umów się na konsultację

Szukasz łatwych rozwiązań na spore wyzwania? W takim razie indywidualna konsultacja jest stworzona dla Ciebie.

Pytaj, o co tylko chcesz i otrzymaj dedykowane rozwiązanie.