jak zwiększyć zaangażowanie pracowników

25 sposobów na to jak zwiększyć zaangażowanie pracowników, które możesz podjąć jako lider

Zwiększanie zaangażowania pracowników to nie lada wyzwanie. Szczególnie dla młodych właścicieli firm i managerów. Jak jednoczyć pracowników? Jak ich motywować, a nie zastraszać? Poznaj 25 sposobów na to, by doceniać, dbać i szanować ludzi, którzy później Ci się odwdzięczą.
Spis treści

Czym jest zaangażowanie pracowników?

Zaangażowani pracownicy to ci, którzy są emocjonalnie i intelektualnie zaangażowani oraz zmotywowani do pełnienia swoich obowiązków w miejscu pracy. Oznacza to, że pracownicy nie tylko wykonują swoje zadania, ale także są związani z organizacją, jej celami i wartościami. Zaangażowani pracownicy są bardziej skłonni do wkładania dodatkowego wysiłku, są bardziej produktywni i lojalni wobec swojego pracodawcy.

Dobry lider nie zmusza, dobry lider potrafi doceniać i zarządzać

Zaangażowanie pracowników może przejawiać się na różne sposoby, takie jak:

  1. Emocjonalne zaangażowanie: pracownicy, którzy są emocjonalnie zaangażowani, czują silne pozytywne uczucia wobec swojej pracy i organizacji. Są zainteresowani sukcesem firmy i identyfikują się z jej misją i wartościami.
  2. Zaangażowanie intelektualne: to pracownicy, którzy chętnie podejmują się nowych wyzwań, szukają sposobów na doskonalenie swoich umiejętności i przyczyniają się do innowacji i rozwoju organizacji.
  3. Motywacja: zaangażowani pracownicy są bardziej zmotywowani do osiągania celów organizacji. Mają wewnętrzną chęć do wykonywania swoich obowiązków i osiągania sukcesów zawodowych.
  4. Lojalność: pracownicy zaangażowani są bardziej lojalni wobec swojego pracodawcy. Są mniej skłonni do zmiany pracy i często pozostają w firmie dłużej.

Benefit finansowy gorszy niż zwyczajna rozmowa

Dla wielu pracowników premia to najlepsza motywacja. Nic dziwnego, pracują przecież dla pieniędzy. Ale czy gonitwa za przysłowiową „marchewką” to sposób na zmotywowanie pracowników? Czy to pozwoli Ci osiągnąć wszystkie założone i kluczowe cele biznesowe?

Niestety to nie takie proste. Ludzie są przede wszystkim ludźmi. Nie pracują tylko dla pieniędzy. Pracują dla poczucia słuszności, że to, co robią, ma sens. Dlatego pracodawca i manager powinni traktować swoich pracowników jak równych sobie. Jak zespół, który gra do jednej bramki. Umiejętność doceniania i zadbania o pracowników jest zatem o wiele ważniejsza niż bonusy pracownicze.

jak zwiększyć zaangażowanie pracowników

Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników – 25 sposobów

Zwiększenie zaangażowania pracowników wymaga podejścia wieloaspektowego i dostosowanego do konkretnego środowiska pracy. Oto 25 sposobów na to jak zwiększyć zaangażowanie pracowników wraz z przykładami firm, które skutecznie stosują te praktyki:

Zapewnienie klarownych celów i oczekiwań: 

Google: Firma ta opracowała system tzw. „OKR” (Objective and Key Results), który pomaga pracownikom jasno określić cele i śledzić ich postępy.

Regularne informowanie pracowników:

Salesforce: Organizuje cotygodniowe spotkania „Ohana Meetings”, na których CEO, Marc Benioff, informuje pracowników o postępach firmy i planach na przyszłość.

Rozwijanie umiejętności:

Amazon: Amazon oferuje program „Career Choice”, który finansuje naukę pracowników i pomaga im rozwijać nowe umiejętności.

Wsparcie w rozwoju zawodowym:

Microsoft: Microsoft oferuje różne programy szkoleniowe, a także pomaga pracownikom w rozwoju kariery poprzez rotacje stanowiskowe.

Zapewnienie równowagi między pracą a życiem prywatnym:

HubSpot: Firma oferuje elastyczne godziny pracy i opcję pracy zdalnej, co pomaga pracownikom lepiej zarządzać swoim czasem.

Uznawanie i nagradzanie osiągnięć:


Zappos: Zappos stosuje model „Holacracy”, w którym to pracownicy sami decydują o tym, jakie projekty realizować i jakich osiągnięć się od nich oczekuje.

Budowanie zaufania:

Semco: Ta brazylijska firma zastosowała demokratyczne podejście do zarządzania, co przyczyniło się do znacznego zwiększenia zaufania i zaangażowania pracowników.

Tworzenie przestrzeni do wyrażania opinii:

Adobe: Firma ta prowadzi program „Check-in”, który pozwala pracownikom regularnie wyrażać swoje opinie na temat pracy i kierunku rozwoju firmy.

Podnoszenie świadomości misji firmy:

Patagonia: Patagonia jest znana z angażowania pracowników w cele związane z ochroną środowiska, co jest źródłem motywacji dla wielu zatrudnionych tam osób.

Tworzenie przyjaznej kultury organizacyjnej:

Netflix: Kultura organizacyjna Netflix jest oparta na zasadach odpowiedzialności i wolności, co daje pracownikom duże pole do samorealizacji.

Rozwijanie liderów wewnętrznych:

General Electric: GE prowadzi program „Leadership Acceleration Program”, który pomaga pracownikom rozwijać się jako przyszli liderzy firmy.

Zapewnienie zdrowia i dobrostanu pracowników:

SAS Institute: Firma ta oferuje pracownikom opiekę zdrowotną, siłownie i inne udogodnienia, aby wspierać ich dobrostan.

Budowanie społeczności w miejscu pracy:

Facebook: Facebook stawia duży nacisk na tworzenie społeczności wewnątrz firmy poprzez różne wydarzenia i programy społecznościowe.

Dawanie pracownikom możliwości wpływu na decyzje:

Etsy: Etsy angażuje pracowników w proces podejmowania decyzji poprzez różne komitety i rady.

Zapewnienie przejrzystości wynagrodzenia:

Buffer: Buffer praktykuje tzw. „open salary formula”, co oznacza, że wszyscy pracownicy znają wynagrodzenie innych pracowników.

Stworzenie programów nagradzania i uznawania:

Cisco: Firma ta posiada program „You Earned It”, który pozwala pracownikom nagradzać siebie nawzajem za osiągnięcia i wkład w firmę.

Rozwijanie kompetencji miękkich:

Deloitte: Deloitte oferuje programy rozwoju kompetencji miękkich, takie jak umiejętności komunikacyjne i przywództwa.

Promowanie mentorstwa:

IBM: IBM ma program mentorstwa, który pomaga nowym pracownikom szybko integrować się w firmie i rozwijać swoje umiejętności.

Dawanie możliwości angażowania się w projekty specjalne:

3M: 3M zachęca pracowników do uczestnictwa w projektach innowacyjnych, co pomaga rozwijać ich kreatywność.

Dbanie o zdrowie psychiczne pracowników:

Twilio: Twilio oferuje wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, w tym dostęp do terapeutów i programy wellness.

Kontrola obciążenia pracą:

Asana: Firma Asana promuje efektywne zarządzanie czasem i obowiązkami, co pomaga pracownikom unikać nadmiernego stresu.

Dawanie możliwości pracy nad projektami pasjonującymi pracowników:

Tesla: Pracownicy Tesli często pracują nad projektami związanymi z samochodami elektrycznymi, co jest dla nich źródłem pasji i zaangażowania.

Wspieranie zrównoważonego rozwoju:

Unilever: Unilever ma program „Sustainable Living Brands”, który angażuje pracowników w cele związane z ochroną środowiska.

Dbanie o różnorodność i inkluzję:

Apple: Apple aktywnie promuje różnorodność i inkluzję w miejscu pracy, co wpływa na zaangażowanie pracowników.

Zapewnienie dostępu do nowoczesnych narzędzi i technologii:

SpaceX: SpaceX dostarcza pracownikom dostęp do najnowszych technologii kosmicznych, co stanowi źródło inspiracji i motywacji.

Motywacja, samodzielność, zdobywanie wiedzy – klucz do dotarcia do swoich pracowników

Docenianie pracowników i budowanie zaangażowania w zespole nie jest jednak możliwe, bez pracy nad sobą jako managerem czy właścicielem firmy. 

Przyszło uważać, że lider musi być wymagający. To prawda. Ale zastraszanie nie jest tutaj dobre. Szacunek do drugiego człowieka to podstawa. Chcesz zmienić coś u innych? Zacznij od siebie. 

Spójrz na zespół i swoją pracę oczami pracowników. Sprawdź, gdzie są wąskie gardła, które hamują rozwój. Zidentyfikuj problemy i szukaj rozwiązań, które coś zmienią. 

Bez podejmowania prób zmian i testowania, które z nich są skuteczne, nie ma mowy o tym, by zwiększyć zaangażowanie pracowników. 

Jak zmierzyć poziom zaangażowania pracowników w swoim zespole?

Pomiar poziomu zaangażowania pracowników w swoim zespole jest kluczowym krokiem w zarządzaniu personelem i może dostarczyć cennych informacji na temat efektywności działań mających na celu zwiększenie zaangażowania. Istnieje wiele metod i narzędzi do pomiaru zaangażowania pracowników. Oto kilka najważniejszych sposobów:

Ankiety i badania pracownicze:

Przeprowadzanie regularnych ankiet lub badań pracowniczych to jedna z najpopularniejszych metod pomiaru zaangażowania pracowników. Pracownicy są proszeni o odpowiedzi na pytania dotyczące ich poziomu zaangażowania, satysfakcji z pracy, relacji z przełożonymi i współpracownikami, oraz innych aspektów związanych z pracą. Przykłady narzędzi do tego celu to Gallup Q12, Employee Net Promoter Score (eNPS) itp.

Wywiady i rozmowy indywidualne:

Rozmowy z pracownikami mogą dostarczyć cennych informacji na temat ich poziomu zaangażowania. Wywiady indywidualne pozwalają na bardziej szczegółowe zrozumienie ich opinii i potrzeb.

Obserwacje zachowań i wydajności:

Analiza zachowań pracowników i wyników ich pracy może stanowić wskaźnik ich zaangażowania.

Wskaźniki absencji i rotacji pracowników:

Wysoki poziom absencji lub duża rotacja pracowników mogą być sygnałem niskiego zaangażowania. Monitorowanie tych wskaźników może pomóc w identyfikacji problemów.

Wskaźniki wyników zespołu:

Śledzenie wskaźników związanych z efektywnością zespołu, takich jak ilość projektów ukończonych na czas, poziom błędów czy wyniki klientów, może dostarczyć informacji o poziomie zaangażowania.

Feedback od klientów wewnętrznych i zewnętrznych:

Opinie ludzi, zarówno wewnętrznych (np. innych zespołów w firmie) jak i zewnętrznych (np. klientów zewnętrznych), mogą stanowić wskaźnik jakości pracy zespołu i poziomu zaangażowania.

Analiza danych zwrotnych:

Przetwarzanie informacji zwrotnych od pracowników, takich jak sugestie i skargi, może pomóc zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Benchmarking:

Porównywanie poziomu zaangażowania pracowników w swoim zespole z wynikami innych organizacji lub branż może dostarczyć perspektywy i pomóc w ocenie, czy zespół osiąga odpowiednie wskaźniki.

Kalendarz wydarzeń i sukcesów zespołu:

Śledzenie wydarzeń i sukcesów zespołu w ciągu roku może pomóc w zrozumieniu, jak te momenty wpłynęły na poziom zaangażowania pracowników.

Wskaźniki zaangażowania dostępne w narzędziach HR:

W wielu systemach do zarządzania personelem dostępne są wbudowane wskaźniki i raporty dotyczące zaangażowania pracowników, które można wykorzystać do monitorowania i analizy.

Kilka skutecznych sposobów zwiększających zaangażowanie Twojego zespołu to nie wszystko

Znasz już 25 sposobów na to jak zwiększyć zaangażowanie pracowników. Jednak czy jako menedżer możesz zrobić coś więcej? Oczywiście, że tak. Każdy człowiek i każda firma jest inna. To, co u jednych działa, u Ciebie może przynieść zupełnie inne rezultaty. 

Włącz pracę nad zaangażowaniem w stały harmonogram zajęć tygodniowych, miesięcznych. Spraw, by budowanie relacji, zaufania, szacunku stało się nawykiem, standardem, a nie doraźną ampułką na „choroby firmowe”. 

Pracownik zaangażowany w pracę to „cegiełka” sukcesu firmy

Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników? Wdrażaj, badaj, testuj. Tutaj nie ma drogi na skróty. Niestety kierownictwo często o tym zapomina i sprowadza budowanie zaangażowania do „płaskich” celów, zastraszania, a co gorsza szantażu emocjonalnego. W ten sposób nie ma mowy o efektach. 

Chcesz zbudować zjednoczony i zaangażowany zespół?

Poznaj sprawdzone techniki na szkoleniu z budowania zespołu

Udostępnij:

9 rzeczy, które warto wiedzieć chcąc mądrze i skutecznie sprzedawać

Dlaczego niektórzy sprzedawcy szukają wymówek, podczas gdy inni świętują sukcesy, prowadząc biznes w zgodzie ze swoimi wartościami i osiągając zamierzone wyniki? Poznaj 9 zasad sprzedaży, które pozwolą Ci sprzedawać z głową… i sercem, ale przede wszystkim skutecznie i efektywnie.

Blog

Pigułki wiedzy na blogu

Chcesz się dowiedzieć, jakie nawyki powinien mieć skuteczny sprzedawca na miarę XXI wieku, a może jak dobrać efektywny zespół, realizujący misję firmy? Sprawdź popularne wpisy na blogu.
Zająłeś stanowisko kierownicze i masz pod sobą swoich kolegów? Jako menedżer, szef, lider nie wiesz, jak kierować zespołem, wdrażać nowe pomysły? Ten tekst Ci pomoże.
Jak wyznaczać i osiągać ambitne cele zawodowe? Przeczytaj artykuł i poznaj sposoby na to, jak zamienić wizję w rzeczywistość. Dowiedz się, jakie są metody wyznaczania celów i sprawdź, która z nich pasuje do Twojego etosu pracy.

Każdy wpis jest merytoryczną pigułką wiedzy, którą możesz łatwo zaaplikować w swoim biznesie.

Umów się na konsultację

Szukasz łatwych rozwiązań na spore wyzwania? W takim razie indywidualna konsultacja jest stworzona dla Ciebie.

Pytaj, o co tylko chcesz i otrzymaj dedykowane rozwiązanie.