coaching

Czym jest coaching i jakie przynosi korzyści? Znaczenie coachingu w biznesie

Chciałbym kupić sobie adidasy, a najbardziej podobają mi się te Nike. Tego typu zdanie teoretycznie pozbawione sensu, każdy zrozumie i nikt nie będzie się śmiał lub dziwił. Słowo adidas, przyjęło się używać jako synonim obuwia sportowego do biegania. Trochę podobnie jest z coachingiem. Więcej dowiesz się niżej.
Spis treści

Czym jest coaching?

Coaching to bardzo sprecyzowana metodologia pracy z klientem biznesowym, opierająca się na jego zasobach i celach. Jednak w związku z tym, że po angielsku słowo coach znaczy po prostu trener, a większość trenerów biznesu, pracuje również coachingowo, przyjęło się każdego, kto pracuje nad rozwojem kompetencji miękkich takich jak przywództwo, komunikacja, sprzedaż, motywacja, w biznesie nazywać coachem. 

I nie będę tutaj silił się na poprawność polityczną, (mam nadzieję, że wszyscy certyfikowani coachowie zajmujący się tylko coachingiem mi to wybaczą), i opisze tutaj wszystkie typy pracy rozwojowej, którą nazywamy coachingiem rozwojowym.

Kim jest coach?

To może zacznijmy od samego coachingu. Jest to praca najczęściej 1:1 klienta i coacha. Coach biznesu pomaga klientowi uporządkować cele biznesowe, w oparciu o własne zasoby klienta. Coach nie jest mentorem, wręcz nie powinien proponować żadnych rozwiązań. Cała praca ma być oparta na pomocy klientowi w uporządkowaniu priorytetów. Coach nie musi znać branży klienta i nie musi być specjalistą od zarządzania. Ma jedynie pomóc klientowi ustalić priorytety. 

Rola coacha

Coaching może być zawężony do specjalności klienta. Czyli może być coaching menadżerski, coaching sprzedażowy, coaching motywacyjny, może być też dość ogólny coaching rozwojowy, skupiający się na wyborze ścieżki kariery i zadań niezbędnych do realizacji wizji rozwoju klienta. Najważniejsze założenie jest takie, że coach pomaga klientowi w sprecyzowaniu celów nie ingerując w to co klient przyjmie sobie za cel, nie dyskutując z wartościami i priorytetami klienta.

Rodzaj coachingu zespołowego

Coraz mocniej rozwija się również coaching zespołowy, który ma podobne założenia jak coaching personalny. Czyli Coach ma za zadanie rozwinąć organizację w ramach jej zasobów i posiadanej już wiedzy. Wszystkie założenia są bardzo podobne do coachingu indywidualnego, z tą tylko różnicą, że coach pracujący z zespołem, używa innych narzędzi. Najczęściej gir i zadań zespołowych omawianych po zakończeniu ćwiczenia. Na podstawie tego omówienia, grupa ma rozwinąć, jąkać umiejętność lub ustalić plan realizacji celu, który chce zrealizować. Coaching zespołowy bardzo przypomina warsztat, różnice właściwie się zacierają.

Co różni proces coachingu od mentoringu?

Mentoring jest również pracą 1:1 – Różnice jest taka, że mentor musi być doświadczonym specjalistą w danej branży. Musi mieć szerokie doświadczenie, żeby pokazać klientowi wiele ścieżek i możliwości, z których zarekomenduje jedną, pasującą klientowi i zbieżną z jego wizją rozwoju.

Proces coachingowy a szkolenie

Szkolenie, to typowy wykład, mający na celu omówienie jakiejś umiejętności oraz wszystkich pobocznych zależności. W trakcie szkolenia grupa powinna być aktywna, odpowiadać na pytania, jednak główną rolę w tym stylu pracy rozwojowej pełni szkoleniowiec, poszerzający horyzonty uczestników i dzielący się wiedzą w ciekawy i plastyczny sposób. Robi to poprzez opowiadanie historii, angażowanie w dyskusję, używanie wizualizacji w postaci slajdów, filmów i rysowanie grafik pomagających w umocnieniu skojarzeń.

coaching

Trener a life coaching – Różnice

Warsztat lub trening – W tym stylu pracy trener biznesu ma na celu zaangażowanie uczestników w doświadczanie tego, co jest głównym tematem warsztatów. Wypróbowanie nowych narzędzi i sprawdzenie różnych opcji rozwiązania danego problemu. W trakcie warsztatu trener pełni rolę moderatora, który przeprowadza uczestników przez ćwiczenia, pomaga przejść przez wnioskowanie i zaplanowanie zmian, które uczestnicy wprowadzą do własnego życia. Warsztaty, które organizuje się najczęściej i które są niezbędnym elementem rozwoju organizacji i jednostek, to warsztaty z komunikacji. Często przeprowadza się także warsztaty sprzedażowe w trakcie których handlowcy ćwiczą pod okiem trenera sprzedaży nabyte w trakcie szkoleń umiejętności.

Profesjonalny coaching to nie mowa motywacyjna

Mowy motywacyjne – To krótkie formy szkoleniowe, mające formę bardziej monodramu scenicznego, pokazujące jakiś wycinek pracy rozwojowej w ciekawy sposób. Z ciekawostek od kuchni mówcy motywacyjnego: im mowa jest krótsza, tym jest trudniejsza do przygotowania. Im dłuższa, tym bardziej przypomina szkolenie i jest łatwiejsza w zaprojektowaniu.

Definicja coachingu zależy od potrzeb klienta, organizacji, firmy

Każda z tych technik rozwojowych ma swój cel i miejsce w planie pracy z organizacją. Każda z tych technik powinna być wykorzystywana w pracy z klientem jakim jest organizacja lub firma. Bez względu na to czy nazwę siebie coachem, mówcą motywacyjnym, trenerem kompetencji biznesowych, mentorem biznesu czy szkoleniowcem, każda z tych ról jest częścią mojej pracy. Jako osoba odpowiedzialna za rozwój moich klientów, muszę każdą z tych ról rozumieć i praktykować.

Osobisty patron – Coach, mentor i trener w jednym

Najczęściej zaczynam jako coach i mentor w trakcie pierwszej rozmowy, kiedy muszę wykazać się zrozumieniem klienta i jego problemów w prowadzeniu biznesu, następnym etapem jest szkolenie, które buduje fundament w postaci struktury informacyjnej, potem przychodzi czas na warsztaty, w trakcie których ćwiczone są umiejętności, nabyte w trakcie szkolenia. Potem przychodzi czas na indywidualną pracę coachingową lub mentorską z tymi osobami, które są w trakcie głębokich procesów zmiany roli w organizacji lub potrzebują indywidualnego wsparcia motywacyjnego. W trakcie zdarzają się też mowy motywacyjne dla grup w trakcie na przykład spotkań integracyjnych.

Teraz wiesz, czym coaching jest…

To wszystko, co nazywamy coachingiem, ma jeden wspólny mianownik, mianowicie przeprowadzenie klienta, przez proces zmiany w taki sposób, żeby było to przyjemne, bezpieczne i ciekawe doświadczenie.

Coaching to proces, w którym coach, czyli trener, towarzyszy klientowi w osiąganiu jego osobistych i zawodowych celów. Coaching jest rodzajem doradztwa, mającego na celu ukierunkowanie klienta na doskonalenie swoich kompetencji i wykorzystanie pełnego potencjału. Istnieje wiele rodzajów coachingu, m.in. coaching biznesowy, life coaching oraz coaching grupowy. Rola coacha polega na wspieraniu klienta, pomagając mu poznać siebie lepiej i realizować swoje cele. Coaching jest efektywnym narzędziem rozwoju osobistego i zawodowego, pozwalając klientom osiągać sukcesy w różnych sferach życia, zarówno w biznesie, jak i życiu osobistym.

Udostępnij:

9 rzeczy, które warto wiedzieć chcąc mądrze i skutecznie sprzedawać

Dlaczego niektórzy sprzedawcy szukają wymówek, podczas gdy inni świętują sukcesy, prowadząc biznes w zgodzie ze swoimi wartościami i osiągając zamierzone wyniki? Poznaj 9 zasad sprzedaży, które pozwolą Ci sprzedawać z głową… i sercem, ale przede wszystkim skutecznie i efektywnie.

Blog

Pigułki wiedzy na blogu

Chcesz się dowiedzieć, jakie nawyki powinien mieć skuteczny sprzedawca na miarę XXI wieku, a może jak dobrać efektywny zespół, realizujący misję firmy? Sprawdź popularne wpisy na blogu.

Każdy wpis jest merytoryczną pigułką wiedzy, którą możesz łatwo zaaplikować w swoim biznesie.

Umów się na konsultację

Szukasz łatwych rozwiązań na spore wyzwania? W takim razie indywidualna konsultacja jest stworzona dla Ciebie.

Pytaj, o co tylko chcesz i otrzymaj dedykowane rozwiązanie.